شرکت یاران تجارت امیران با قدمت کوتاه, بر خورداری از دانش فنی ,فن آوری و نیروهای متخصص خود همواره در صدد بوده است به عنوان یکی از بهترین ناوگان پخش ایران را داشته باشد.
به زودی نیز شاهد حضور گسترده پخش در کل کشور خواهیم بود.
ارزش محوری گروه یاران تجارت امیران ,فراهم نمودن امکان دسترسی آسان مصرف کنندگان به  محصول درجه یک از مواد درجه یک میباشد.

شرکت های همکار ما

فهرست